Adanya perselisihan dalam sebuah hubungan asmara adalah perkara yang biasa berlaku. Bahkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut akan membuat hubungan menjadi semakin erat. Namun bila pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, maka yang ada justru akan memberikan kesan buruk […]