Minimum Spesifikasi Komputer Untuk Install Windows 8

Sistem operasi merupakan penghubung antara perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang kemudian boleh dijalankan oleh manusia (brainware). Pada dasarnya sistem operasi mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing baik itu Windows, Linux, Mac OS, Open Solaris dan lain-lain. Agar sistem operasi tersebut berjalan dengan maksimum perlu adanya komputer yang mempunyai spesifikasi minimum untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Pada tanggal 29 Februari 2012 mengikut jadwal yang dikeluarkan oleh Microsoft Windows 8 Beta sudah dikeluarkan. Untuk…

"Minimum Spesifikasi Komputer Untuk Install Windows 8"