Sistem operasi merupakan penghubung antara perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang kemudian boleh dijalankan oleh manusia (brainware). Pada dasarnya sistem operasi mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing baik itu Windows, Linux, Mac OS, Open Solaris dan lain-lain. Agar […]