Keunikan Peninggalan Kerajaan Islam Di Indonesia

by
  • Sumatera Barat Wikipedia Bahasa Indonesia

    Nama Provinsi Sumatera Barat bermula pada zaman Vereenigde Oostindische Compagnie VOC , di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah Hoofdcomptoir van Sumatra’s westkust..